FIM SIM CUP 2.0
FIM SIM CUP je soutěž studentů FIM UHK v manažersko-ekonomických dovednostech. Soutěž je založena na realizaci obchodních aktivit prostřednictvím informačního systému SAP ERP v rámci simulovaného tržního prostředí.
Propozice
Propozice k soutěži jsou k dispozici zde.
Ceny
První tři místa budou oceněna mimořádným stipendiem následovně:
1. místo 20 000 Kč
2. místo 12 000 Kč
3. místo 8 000 Kč.
Pro všechny týmy budou připraveny věcné ceny.
Přihlášení
Soutěže se účastní týmy studentů. Přihlášení týmu do soutěže proveďte přes registrační formulář (konečný termín pro přihlášení 31. 10. 2019).
Harmonogram
7. 11. 2019
9:00 – cca 15h
Přípravné soustředění (představení simulace s možností zkušebních kol). Účast na soustředění je dobrovolná.
14. 11. 2019
9:00 – 15:00
Soutěžní den.
Materiály k soutěži
V simulaci proti sobě soutěží fiktivní firmy (resp. týmy studentů). Smyslem soutěže je najít vhodnou strategii, která povede k co nejvyššímu zhodnocení firmy. Další informace najdete v podpůrných materiálech.
Přihlášené týmy
Seznam přihlášených týmů :
Kontakt
Veškeré dotazy a nejasnosti týkající se soutěže směřujte na email Dr. Pavla Čecha.